פרטי איש קשר במקום הפעילות

+ הוספת כתובת נוספת

*המשלוח מסופק לכניסת המבנה בלבד בתיאום מול איש הקשר שצויין לעיל, אין באפשרותינו להכניס את המשלוח לתוך המבנה.
מומלץ להצטייד בעלה קטנה.