כתבות באינרטנט

טיוטת כתבה

על המנהל הפיננסי לשקול את העלויות והתקבולים של כל ההשקעות והפרויקטים שזמינים לחברה ולהחליט אילו השקעות מהוות שימוש ראוי וכדאי לכסף של בעלי המניות. כאשר החלטות ההשקעה הללו הן אלו שיעצבו באופן בסיסי את הפעילות העסקית של החברה, ואם הן יהיו כדאיות אז הם יביאו להגדלת השווי של המניות לבעלי המניות.